การคูณมหาสนุก โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม


 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม นำโดยท่าน ผอ.ดร.ปราณี  หนูขาว คณะครู ได้เยี่ยมชมการสอนวงล้อสูตรคูณมหาสนุกของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 12:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น