Showroom ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทดสอบ

ทดสอบ ...
 
 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับเต็ม โดยเป็นการถ่ายทำกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคการศึกษา 2/57 โดยครูยุ้ย เชาวริน เศรษฐมาตย์ เป็นผู้เล่าเรื่อง ซึ่งในชั้นเรียนครูสอนเป็นทีม แบ่งไ...
 
 

ไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ โดย ครูดีดี้

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  การทำไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ  สอนโดย นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม (ครูดีดี้ )  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง  สพป.ชบ.2...
 


โรงเรียนโยธีราษฏร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายก

     โรงเรียนโยธีราษฏร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายก มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ “กระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภ...
 
 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป.ชบ.2

 https://hangouts.google.com/call/JivCO30Ub5O5dLSv0WGyAAEM...
 
 

ห้องเรียนแสนสนุกยุค 4.0 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จ.ชลบุรี

 ครู - ไม่ดุ ใจดี อารมณ์ดี เรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก เด็ก - ได้เรียนรู้จากสื่อ ICT และจากการลงมือปฏิบัติ คือภาพโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข  ในความคิดของนักเรียน ครู และผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
 


ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

555+...
 
 

คิด วิเคราะห์ คำยืม โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนสอนคิด วิเคราะห์ "คำยืม" ในวิชาภาษาไทยโดยบูรณาการด้วยเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น จากกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ PLERN Model ที่เรียนสนุกและแฝงไปด้วยความรู้ที่ได้รับอย่างยั่งยืน...
 
 

"ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน"โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง  ทางโรงเรียนคลองกิ่วยิ่วยิ่งวิทยาได้จัดทำแนวทางที่จะช่วยให้โรงเรียนจัดกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ภายใต้กระบวนการ "โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข"  ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน โดยกระบวนการวางแผนยังเน้นการมีส่วนร...
 


PLC การสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูฯ ชลบุรี

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ตัวอย่างการสอน "เรียนสุข สนุกสอน ห้องเรียนเน้นพื้นฐาน กระบวนการเป็นทุน" เป็นตัวอย่างหนึ่งการสอนของคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน) วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนในจังหวัด...
 
 

E - PLC

 เตรียมจัดอบรมโครงการ E - PLC...
 
 

การคูณมหาสนุก โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม นำโดยท่าน ผอ.ดร.ปราณี  หนูขาว คณะครู ได้เยี่ยมชมการสอนวงล้อสูตรคูณมหาสนุกของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...
 


เรียนสุขสนุกสอนไปกับสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

 การจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย...
 
 

PLC โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ชั้น ม.6

 ...
 
 

โรงเรียนวัดบางขุนไทร จ.เพชรบุรี การสอนแบบPlc วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ...
 


กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)

 กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)  ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...
 
 

plcคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหุบบอน

การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม2...
 
 

การสอนคณิตศาสตร์ด้วยลูกคิด

การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป 4...
 


[PLC] Marshmallow พิทักษ์ความสูง โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในการต่อเส้นสปาเก็ตตี้ให้ได้สูงที่สุด แล้วใช้ Marshmallow เป็นจุดสูงสุดในการวัดความสูง มาดูกันว่า เด็กๆ จะทำอย่างไรให้เส้นสปาเก็ตตี้ของกลุ่มตัวเองสูงที่สุด ? ...
 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ PLC โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จ.เพชรบุรี

แก้ไขปัญหานักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้...
 
 

รร.วัดนาพรม

การรวมกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)จังหวัดเพชรบุรี...
 


โรงเรียนบ้านบึงตะกู โรงเรียนแห่งความสุข

 ...
 
 

WATSUKREEBUNYARAM SCHOOL e-PLC TEST

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...
 
 

แนะนำโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

 แนะนำโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์...
 


PLC-ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังไคร้ฯ จ.เพชรบุรี

PLC-ปฐมวัย โรงเรียนวัดวังไคร้ฯ จ.เพชรบุรี ...
 
 

กิจกรรม Active learning โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

 กิจกรรม Active learning โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์...
 
 

PLC วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 PLC วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี...
 


PLC วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ชะอำ เพชรบุรี

 PLC วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ชะอำ เพชรบุรี...
 
 

ภาพยนตร์สั้น แรงบันดาลใจ ณ ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี

 ภาพยนตร์สั้น  แรงบันดาลใจ ณ ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี...
 
 

PLC-ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังไคร้ฯ จ.เพชรบุรี

PLC-ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังไคร้ฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ...
 


โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์...
 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี....
 
 

plc วิชางานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี

 plc วิชางานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี...
 


 plc กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี

 plc กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี...
 
 

พัฒนาห้องเรียนแห่งความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จากการนำผล PLC ของผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อพัฒนาห้องเรียนแห่งความสุขโดยได้ดำเนินการด้วยวิธีการ Coaching และ Mentoring ยึดหลักสอนน้อย เรียนมาก นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน ...
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องไอศกรีมจากน้ำมะพร้าวโดยใช้สารกันบูดจากสมุนไพร ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี

            มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย ซึ่งบรรพบุรุษได้นำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นมะพร้าวได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ เนื่องจากที่มาของปัจจัย 4 ได้แก่อาหารยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่โบราณกาล โดยที่คนไทยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ภายหลังน้ำมะพร้าวและกะทิเป็นไขมั...
 


การผลิตถ่านหอมอัดแท่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านบึงตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ การผลิตถ่านหอมอัดแท่งดูดกลิ่น และยังเป็นก่ารเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน หารายได้ระหว่างเรียน และเป็นการส่งเสริมอาชีพ...
 
 

การจัดการเรียนรู้

1.8.2.1 หน่วยงานระดับนานาชาติ 1) หัวหน้าโครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนร่วมกับ 14 ประเทศ สนับสนุนโดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD (2558-2563) (เอ...
 
 

ทดสอบ ใช้งาน e-PLC

การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเอาพืชท้องถิ่นที่เรียกว่าชะคราม ของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย ที่มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน มาใช้เป็นศูนย์กลางของบทเรียนเกือบทุกรายวิชาแล้บูรณาเข้าหากัน ด้วยหลักของ Project Approach แต่เป็นโครงงานที่เด็กเองมีความตั้งใจป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยการนำเอาทรัพยากรใน...
 


กิจกรรม The Regent of Soil

      หัวข้อการเรียนรู้ ชื่อว่า กิจกรรม The Regent of Soil เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดิน ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมายคือ ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดิน แต่ในการเรียนรู้อยากจะพัฒนาทักษะหลายๆทักษะไปด้วย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ...
 
 

กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งของสพฐ QSCCS

      หลังจากที่ได้เครื่องมือจาก OECD และอบรมกับ OECD มาก็คิดว่า น่าจะศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนที่จะมาเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ และก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จัก กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งของสพฐ QSCCS ที่น่าจะสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ Rubric ของ OECD จึงนำมาทดลองใช้ในวิชาศิลปะของตัวเอง และเร...