[PLC] Marshmallow พิทักษ์ความสูง โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ในการต่อเส้นสปาเก็ตตี้ให้ได้สูงที่สุด แล้วใช้ Marshmallow เป็นจุดสูงสุดในการวัดความสูง
มาดูกันว่า เด็กๆ จะทำอย่างไรให้เส้นสปาเก็ตตี้ของกลุ่มตัวเองสูงที่สุด ? 

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ


วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 10:40:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น