คิด วิเคราะห์ คำยืม โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน


โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนสอนคิด วิเคราะห์ "คำยืม" ในวิชาภาษาไทยโดยบูรณาการด้วยเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น จากกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ PLERN Model ที่เรียนสนุกและแฝงไปด้วยความรู้ที่ได้รับอย่างยั่งยืน

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 13:00:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น