การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ PLC โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จ.เพชรบุรี

แก้ไขปัญหานักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 10:28:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น