ไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ โดย ครูดีดี้


 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  การทำไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ  สอนโดย นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม (ครูดีดี้ )  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง  สพป.ชบ.2

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-05-20 00:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น