โรงเรียนวัดบางขุนไทร จ.เพชรบุรี การสอนแบบPlc วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 11:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น